دسته: احکام اسلامی

فروردین ۲۸
آثار و حکم ناسزا گفتن درخلوت و تنهایی خود به دیگران

یکی از آثار نابهنجار ناسزاگویی و دشنام عداوت و دشمنی است. دشنام دادن دیگران نشانه ای…

فروردین ۲۸
فرق ربا و نزول چیست و هرکدام چه حکمی دارند؟

 فرق ربا و نزول را باید در نوع کارکرد و حتی حکم آنها جستجو کنیم. فراموش نکنید هر نزولی…